Hou

Det går godt med kvashegnene på skolerne i Odder

Foto: Odder kommune

Faktisk står hele 650 kvadratmeter nye levesteder nu klar til at hjælpe de trængte smådyr og insekter.

Nogle hegn er allerede helt fyldte, men både Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen kan stadig rumme meget mere! Vær opmærksom på at aflevere afklippet uden for skolernes åbningstid efter 17 samt i weekenderne.

Kvashegnene skal udover at mindske mængden af grenaffald også bidrage til at standse tilbagegangen af arter. Kvashegnene kommer til at indgå i børnenes læring om dyr, planter og menneskets samspil med naturen.

I alt er der i samarbede med Renosyd opsat 1,2 kilometer hegn i Skanderborg og Odder Kommune til glæde for insekter, smådyr, miljø og klima.

Status på kvashegn på skolerne

Gylling: Helt fyldt (51,5 kubikmeter)

  • Hou: Helt fyldt (59 kubikmeter)
  • Egmont: Helt fyldt (83 kubikmeter)
  • Hundslund: 1/3 hegn næsten fyldt (10 ud af 34 kubikmeter) lukket for offentligheden
  • Saksild: Plads til mere (6 ud af 86 kubikmeter) lukket for offentligheden
  • Skovbakken: Plads til meget mere (3 ud af 78 kubikmeter) åben for offentligheden
  • Vestermarken: Plads til meget mere (60 ud af 139 kubikmeter) åben for offentligheden
  • Parkvejen: Plads til meget mere (0 ud af 119 kubikmeter ) lukket for offentligheden

Kommentarer