Debat og politik

Det koster at afskaffe Store Bededag!

Af Hans Kristian Skibby, Danmarksdemokraterne

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds
Kommunalbestyrelsesmedlem, Hedensted Kommune

Det er ikke meget som er gratis her i tilværelsen, heller ikke at afskaffe landets feriedage. Det burde den nye SVM-regering også lære at forstå. Men i stedet for at kravle ned af træet, så vælger Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne at kravle endnu længere op.

Det er simpelthen en tudetosset strategi som regeringen ser ud til at  vælge. Ikke alene så negligerer de aftaleretten imellem arbejdsgivere og de ansattes organisationer. Men de går også i krig med folkekirken og nægter konsekvent at lytte til sagligt veldokumenterede bidrag fra eksempelvis Det Økonomiske Råds overvismand, Carl-Johan Dalgaard. Således har overvismanden fra Det Økonomiske Råd netop udmeldt, at der ikke er nogen varig effekt af at afskaffe store bededag, hvis målet er at finde nye penge og øget arbejdsudbud!  Han står ikke alene med sin kritik, men bakkes derimod op af en række andre gode økonomer. Jeg anerkender naturligvis finansministeriets regnemaskine kommer til et andet resultat, men så bør man vel sikre en grundig genberegning og samfundsøkonomisk analyse, inden man kravler længere op i træet!

I Danmarksdemokraterne står vi uforstående overfor at SVM-regeringen tilsyneladende insisterer på, at det er den eneste måde at finansiere forsvarets øgede bevilling på. Vi vil gerne være med i en kommende aftale, men det fordrer en anden finansiering, så vi kan finansiere det nødvendige løft af forsvarets opgaver. Før valget have vi en magtfuldkommen Socialdemokratisk regering, nu har vi desværre en ny magtfuldkommen SVM-regering med Jakob Ellemann-Jensen. Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i spidsen, som ikke vil lytte til hverken de faglige organisationer, arbejdsgiverne, turismeerhvervene, kirkelige organisationer, eller folketingets andre partier. I Danmarksdemokraterne forstår vi ikke regeringens naive tilgang – og vil anbefale, at der søges en bred politisk aftale, frem for det som regeringen dumstædigt insisterer på ved at nedlægge bededagsferien.

Kommentarer