Samfund

Forslag: 36 busruter beskæres – men transport til uddannelser består

Foto: Midttrafik

30 regionale busruter står til at få færre afgange, mens seks ruter helt mister regional finansiering, i det forslag til at skabe balance i økonomien, som regionens politikere tager stilling til i løbet af december. Besparelsen findes, hvor der er færrest passagerer, og så uddannelsesruter bevares. 

Den økonomiske udfordring i den kollektive trafik kan løses uden at nedlægge busafgange, der kører uddannelsessøgende til og fra uddannelse, og så der i høj grad sikres mulighed for at pendle via bus. Til gengæld skal der reduceres kraftigt på en række ruters middags- og eftermiddagsture, ligesom afgange med meget få passagerer må sløjfes. Sådan lyder kort fortalt oplægget fra regionens administration til politikerne i regionsrådet.

Forslaget til tilpasning er lavet på baggrund af et oplæg fra Midttrafik samt møder mellem regionen og de berørte kommuner. Den oprindelige liste over mulige besparelser, hvor 39 ruter blev berørt, er dermed blevet mindre. Samlet kan der med forslaget findes 41 mio. kroner på budgettet. Det vil skabe balance i økonomien i 2023. Forslaget til tilpasning drøftes politisk i første omgang i regionsrådets udvalg for Regional Udvikling 7. december.

– Det er ikke nogen sjov opgave at skære ned på en service, og mange borgere vil desværre opleve en forringelse af deres busruter. Men udviklingen i økonomien gør det nødvendigt. Når det så skal være, så glæder jeg mig over, at det er lykkedes at finde frem til et forslag, som meget langt hen ad vejen sikrer gode transporttilbud til pendlere og uddannelsessøgende, og som i meget høj grad finder besparelsen ved at fjerne busafgange, som meget få passagerer bruger i dag, siger udvalgsformand for Regional Udvikling, Bent B. Graversen (V).

For mange tomme busser

Forud for forslaget til tilpasning ligger en stort analysearbejde på baggrund af passager-data for samtlige regionale ruter. Her er det bl.a. blevet dokumenteret, at for mange regionale busser kører næsten tomme på mange afgange. Derudover har formandsskabet i Udvalg for Regional Udvikling haft møder med de berørte kommuner for at sikre viden om de lokale forhold.

– Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at udvikle den kollektive transport, så skal vi have balance i økonomien nu. Det kommer desværre til at ramme nogle passagerer.

Men det forslag, vi nu skal drøfte, bygger på solide data og sammen med de gode møder, vi har haft med kommunerne, så tror jeg faktisk på, at vi kan reducere på en måde, der både er skånsom og som i videst muligt omfang bevarer grundlaget for fremtidens mobilitet i regionen, siger næstformand i udvalget, Henrik Qvist (EL). 

Regionsrådet tager endeligt stilling til tilpasningsforslaget på sit møde 21. december. Herefter skal Midttrafik indarbejde tilpasningen i den køreplan, som skal gælde fra sommeren 2023.

Fakta

Regionen har ansvaret for de 62 regionale busruter, der kører mellem to eller flere kommuner, og for flere togstrækninger i regionen.

Regionens budget til kollektiv trafik udgør i 2023 380,6 millioner kroner. Dermed bruger regionen flere penge på kollektiv trafik end tidligere, men den økonomiske udvikling i samfundet betyder mindre trafik for pengene.

Læs mere om baggrund for besparelsen og find data for alle regionale ruter fordelt på kommuner på mobilitet.rm.dk

Læs mere om processen og find hele forslaget til tilpasning på dagsordenen til mødet i Udvalg for Regional Udvikling 7. december: www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/udvalget-for-regional-udvikling/dagsordener-og-referater-udvalget-for-regional-udvikling/#Midttrafiksbudget2023ogjusteringerirutenettetforatskabebalancei%C3%B8konomien

 

Kommentarer