Samfund

Fremtidens foreningsliv for børn og unge bliver uden nikotin og alkohol

Foto: Odder kommune

Når børn og unge i Odder Kommune mødes i foreningslivet skal det være med afsæt i fællesskab og glæde, og uden at de møder røg, snus, nikotinposer og alkohol. Odder Kommune har indgået et partnerskab med DGI, og i samarbejde med idrætslivet og øvrige foreninger i Odder skal der skabes et nikotin og alkoholfrit foreningsliv for børn og unge i Odder Kommune.

Børn og unge i Odder Kommune skal kunne dyrke deres fritidsinteresser uden, at de bliver mødt af tændte cigaretter på sidelinjen, nikotinposer under læben eller på asfalten foran hallen samt en usund alkoholkultur.

I partnerskabet er der nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Odder Kommune, DGI, Fælles om ungelivet, hallerne, Idrætsrådet og foreningslivet samt Kræftens Bekæmpelse, og de arbejder nu med rammerne for børn og unge i foreningslivet.

Et sundt foreningsliv er ensbetydende med glæde og fællesskab, og dette i en sammenhæng uden nikotin og alkohol.

Opbakning fra foreningerne og faciliteterne er vigtig

De fire store idrætsanlæg i Odder Kommune, Spektrum, Hou Hallen, Ørting Hallen og Hundslund Hallen bakker op om partnerskabet. Næste skridt er derfor, at foreningslivet i Odder Kommune nu inviteres til dialog om indsatsen.

Det glæder Claes Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Odder Kommune, at idrætsanlæggene er med i samarbejdet og bakker op om indsatsen:

“Hvis vi skal nå i mål med en indsats omkring nikotin- og alkoholfrie rammer, er det vigtigt, at vi har hallerne med, og at foreningerne, om det er idræt eller anden fritidsaktivitet, bliver hørt og

bakker op om indsatsen, så vi i samarbejde løfter en så relevant dagsorden.”

Man ønsker med partnerskabet ikke at skabe forbud, men i stedet forsøge at inddrage til i fællesskab at løfte indsatsen og på positiv vis, at få foreningslivet, medlemmer og brugere til at støtte op og tage medansvar for dagsordenen, så man opnår en adfærdsændring i foreningslivet, og på den lange bane en kulturændring.

Henriette Jensen, næstformand i Idrætsrådet, siger:

”Børn og unge har brug for gode og nære rollemodeller, ikke mindst når de dyrker deres interesser i fritiden. Derfor gør det en forskel, at foreningen er involveret, at de frivillige, trænere, forældre og andre medlemmer støtter op om indsatsen. At man er et godt forbillede og ambassadør for, at nikotin og alkohol ikke hører til, når børn og unge dyrker fritidsaktiviteter.”

Med indsatsen bliver der skabt en sund fællesskabsramme, så man ikke ser nikotinposer ligge og flyde på parkeringspladsen, eller tilskuere der ryger eller drikker øl på sidelinjen, når de ser de små poder spille fodbold eller bygge rafter med spejdergruppen.

Et bidrag ind i Fælles om Ungelivet

Partnerskabet understøtter indsatsen, Fælles om Ungelivet, der siden 2019 har haft til formål at skabe et ungeliv i Odder Kommune, hvor røg, nikotin og alkohol ikke spiller en markant rolle.

Projektkonsulent, Morten Graff, fra Fælles om Ungelivet, nyder samarbejdet med de mange foreninger og fritidsaktører i Odder Kommune og oplever en positiv tilgang til projektet og dens dagsorden hele vejen rundt.

Det tætte samarbejde mellem Foreningslivet, faciliteterne, Odder Kommune og DGI, vil tage afsæt i

venlige henstillinger, så de der har relationer til foreningernes aktiviteter mødes med et positivt

udgangspunkt, og på den måde kan alle bruge og hjælpe til med at udbrede budskabet og på den måde vise, at man støtter op om et nikotin- og alkoholfrit foreningsliv for børn og unge i Odder.

Indsatsen er kommet godt fra start med positiv tilbagemelding fra idrætsanlæg og flere foreninger.

Projektleder fra DGI, Maiken Møller Balslev, siger:

”Jeg ser frem til samarbejdet med foreningslivet, og er spændt på de kommende ugers dialogmøder, hvor foreningerne kan få sat deres ord på muligheder og også udfordringer, så vi i samarbejde kan finde en god og meningsgivende retning og kommunikation til og med børn og unge, og dem de omgiver sig med i foreningslivet.”

Kommentarer