Hou

Fremtidens mødested for idræt og bevægelse skal bygges i Hou

Illustrationer: TRANSFORM.

Hou Skoles gymnastiksal bliver transformeret til et flerfunktionelt bevægelsesrum. Lokale og Anlægsfonden støtter eksempelprojektet som led i kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’ med 3,2 millioner kroner i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt. En ganske almindelig gymnastiksal opført i 1969 med ribber, bomme, tove, vinduer langs loftet og en badmintonbane har nu udsigt til en ordentlig make-over. En bevilling på 3,2 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden er med til at sikre en omfattende transformering af den klassiske gymnastiksal i Hou ved Odder.

”Det betyder, at vores kolde gymnastiksal med nedslidte og utidssvarende omklædningsrum bliver moderniseret så vi får varmere og mere indbydende omgivelser. At bevillingen nu er gået hele vejen, giveros en unik mulighed for at tilbyde imødekommende og inspirerende omgivelser for børnene i Hou og for dem som gerne vil bruge os udenfor undervisningstiden.” siger pædagogisk leder ved Hou Skole Marie Danø og tilføjer:

”Jeg er rigtig glad for, at både børnenes og medarbejdernes ønsker er indarbejdet i planerne. Efter en god og inspirerende brugerinddragende proces får vi mulighed for at skabe nye rammer, der motiverer til nyskabende leg og læring. Og så får Hou by et nyt rum til en bred vifte af fritidsaktiviteter for mindre grupper, end Hou Hallen kan tilbyde. Gymnastiksalen bliver et attraktivt fællesrum velegnet til eksempelvis dans, yoga, kortklub, teater, musik, mor-barn-gymnastik, spil og motorik for seniorer efter skoletid.”

En af de markante nye faciliteter bliver efter planen en enestående bevægelsesvæg, der både skaber rum til ophold og til det uformelle fællesskab. Bevægelsesvæggen skal give varierede former for bevægelse og leg, styrketræning, undervisning og forhindringsbane på tværs af alder. Samtidig fungerer den som smart

opbevaringsmøbel.Viceborgmester Ditte-Marie Thejsen (Ø), der er formand for Udvalget for Børn og Skole i Odder Kommune, siger:

”En bedre gymnastiksal i Hou passer godt med Kommunalbestyrelsens beslutning om at flytte Børnehusettil en placering ved gymnastiksalen. Det indebærer, at vi fremover kan tilbyde børnene masser af motorik i løbet af dagen – de får det så at sige ind med modermælken. Jeg tror, at leg og fysiske aktiviteter giver kropslig nysgerrighed, der så kan give lyst til at prøve nye ting og til at bevæge sig resten af livet.”

”En by er, hvad borgerne gør den til, så jeg glæder mig over, at Hou Skole får styrket sin position som centrum for både formelle og uformelle fællesskaber i Hou. Projektet vil især fokusere på nærværet og de små, uformelle fællesskaber, og vi ved at mange indbyggere i Hou brænder for det sted, de har valgt at bosætte sig. Det kommer klart til udtryk i det her oplæg til byens revitaliserede gymnastiksal.”

Lokale og Anlægsfondens direktør Jon Gerner vurderer:

“Det nye mødested i Hou kommer til at styrke hele byens fritidsliv. Projektet arbejder med at transformere en eksisterende bygning og give den en ny identitet og funktion. Det er en spændende måde at arbejde med bæredygtighed på, som både rammer den sociale værdiskabelse og det materialemæssige hensyn.”

Gymnastiksalen i Hou er et ud af fire eksempelprojekter i kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes ca. 1900 gymnastiksale i Danmark. Kampagnen blev igangsat i 2020 af Lokale og Anlægsfonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund.

Byggefakta:

  • Anlægssum 9,6 million kroner, hvoraf Odder Kommune bidrager med 3,7 millioner kroner og Lokale og Anlægsfonden med 3.214.394 kroner. Resten søges fondsfinansieret.
  • Arkitekt: TRANSFORM.
  • Illustrationer: TRANSFORM.

Kommentarer