Navnenyt

Kasper Kolind bliver vicedirektør i Koncern Kommunikation i Region Midtjylland

Kasper Kolind. Foto: Region Midtjylland

Kasper Kolind bliver vicedirektør i Koncern Kommunikation pr. 1. november. En stilling, han har været konstitueret i siden 1. september, hvor den tidligere vicedirektør gik på pension. 

Kasper Kolind er blevet valgt i et stærkt ansøgerfelt på 29 ansøgere, hvoraf fem kandidater har været til samtale. Kasper Kolind har været ansat i Region Midtjylland i 15 år, heraf de seneste 13 år som kontorchef i Koncern Kommunikation, indtil han fra 1. september blev konstitueret som vicedirektør i Koncern Kommunikation i forbindelse med, at den daværende vicedirektør gik på pension. 

Kasper Kolind har erfaring med hele kommunikationspaletten, lige fra rådgivning, kommunikationsstrategier, intern kommunikation, ledelseskommunikation, patientkommunikation, web og designlinje. Igennem de seneste år har han stået i spidsen for en større digital transformation af den digitale patientkommunikation på regionens 56 hjemmesider, der årligt har mere end otte millioner unikke besøgende.

– Med Kasper Kolind får vi en dygtig og vellidt leder, der er god til at skabe resultater på kommunikationsfronten. Han er en samarbejdsorienteret og relationsskabende leder, der får en vigtig rolle i at træde ind i og samarbejde med den samlede koncernledelse. Region Midtjylland har været igennem nogle svære kriser med negativ medieomtale, så der er behov for at genopbygge regionens omdømme, hvilket jeg er sikker på, at Kasper vil kunne bidrage konstruktivt til, siger konstitueret regionsdirektør, Jonas Dahl.

Koncern Kommunikation løser en række strategiske opgaver på kommunikationsområdet for regionsrådet og direktionen både vedrørende ekstern og intern kommunikation. Afdelingen yder kommunikations- og medierådgivning og dækker hele paletten af fælles kommunikationsplatforme, det vil sige hjemmesider, intranet, sociale medier, presse, intern kommunikation, patientkommunikation, employer-branding og grafisk service. Afdelingen bidrager også aktivt til den digitale transformation, særligt omkring digital patientkommunikation.

Kasper Kolind ser frem til at bidrage til at levere god, levende og relevant kommunikation og fortsætte med at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationen:

– Et godt omdømme kommer ikke af sig selv, men via en langsigtet og målrettet kommunikationsindsats kan vi styrke Region Midtjyllands samlede omdømme. Når opgaven er at levere den bedste livskvalitet til patienterne inden for den økonomiske ramme, kalder det på forandringer og fornyelse af sundhedssektoren i årene fremover. Denne udvikling vil jeg særligt på kommunikationsfronten rigtig gerne være med til at sætte en fælles retning for i samarbejde med afdelingens dygtige medarbejdere. Vi har også et stort potentiale i at understøtte patienterne digitalt, for eksempel via animation og digitale forløb, siger han.

Privat bor Kasper Kolind i Viborg. Han er gift og far til tre børn.

Der vil snarest blive kigget på en ny lederprofil, der skal erstatte den ledige kontorchefstilling i afdelingen, som blandt andet skal medvirke til, at Region Midtjylland kan agere mere proaktivt i forhold til pressen.

Kommentarer