Hou

Kvashegn på skolerne I ODDER

Foto: Odder Kommune

Nu er de sidste kvashegn sat op, så der er hegn på folkeskolerne i Gylling, Hou, Hundslund, Odder og Saksild. Ligeledes er der sat kvashegn op på Egmont Højskolen.

I alt bliver der opsat 1,2 km hegn i Skanderborg og Odder Kommune til glæde for insekter, smådyr, miljø og klima.

Kvashegnene ved skolerne skal udover at kunne håndtere det lokale grenafklip og kvas også bidrage til skolebørnenes læring om dyr, planter og menneskets samspil med naturen.

Sammen om et vildere Danmark

Lige nu dyster alle landets kommuner om at gøre mest for naturen og biodiversiteten.

I Odder indstiller vi kvashegn som et vinderprojekt og der har allerede været landsdækkende interesse. Når vi skal standse tabet af biodiversitet er dødt ved, som fx grene, kviste og stammer, en vigtig medspiller.

Mange smådyr, insekter, svampe, biller, padder og andet ’godtkravl’ søger ly og føde i et kvashegn. Der spares også både brandstof og CO2 på ikke at køre afklippet på genbrugspladsen, hvor det forarbejdes.

Kommentarer