Debat og politik

Midttrafik sender kommende køreplaner i høring

Foto: Midttrafik

Fra 8. til 21. januar 2024 kan man se og kommentere på udkast til nye køreplaner, som er gældende fra 30. juni for 2024. Midttrafik har oprettet en informationsside på midttrafik.dk, hvor kunderne hurtigt kan få et overblik over de køreplaner, der bliver ændret ved sommerens køreplanskift 30. juni.

Midttrafik starter det nye år med en høring på de kommende køreplaner. De nye køreplaner bliver præsenteret på en særlig høringsside på midttrafik.dk. Til hver køreplan hører en formular, hvor det er muligt at kommentere på de planlagte ændringer. Høringen varer fra 8. januar til og med 21. januar 2024.

Høringssiden giver et hurtigt overblik over de ruter, der er ændringer på. Man kan enten søge på sin kommune eller på hver enkelt rute. Bemærk at det kun er ruter med væsentlige ændringer fra køreplanskiftet, der er i høring.

Midttrafik giver hvert år køreplanerne et grundigt eftersyn. De nye køreplaner bliver udarbejdet på baggrund af kommunernes og regionens ønsker og krav til nye køreplaner, input og ønsker fra busselskaber, chauffører og kunder samt Midttrafiks erfaring med kørslen. Der kan være ændringer i infrastrukturen, i skolernes ringetider, trafikforhold m.m., som påvirker busserne og Letbanens køretider. Målet er at give kunderne det bedst mulige tilbud inden for den økonomiske ramme.

Alle høringssvar bliver indsamlet og Midttrafik vurderer mulighederne for justeringer. Det er Region Midtjylland og kommunerne, der træffer den endelig beslutning om de kommende køreplaner, når Midttrafik har sagsbehandlet høringssvarene. De endelige køreplaner bliver offentliggjort på midttrafik.dk i maj måned.

Sådan får du et hurtigt overblik:

  • Læs om de væsentligste ændringer her: Høring af lokal- og regionalruter K24 – Midttrafik
  • Gå ind på Høring af køreplaner januar 2024 – Midttrafik Se om din rute er med på listen.
  • Finder du ikke din rute på listen, vil der ikke være væsentlige ændringer fra juni 2024.
  • Finder du din rute på listen, kan du læse om de ændringer, der er planlagt fra juni 2024.
  • Har du kommentarer eller konkrete forbedringsmuligheder til de planlagte ændringer, kan du via et link udfylde høringsformularen.

Kommentarer