Samfund

Millionprojekt skal få sårbare unge i uddannelse eller job

Arkivfoto

Alt for mange midtjyder ender uden hverken uddannelse eller job. Nu får 1.500 unge håndholdt hjælp til at komme videre i livet. Regionsrådet har netop afsat 12,6 millioner kroner til indsatsen. 

Mere end 23.000 midtjyder mellem 16 og 29 år har i dag hverken job eller uddannelse, og en stor gruppe af psykisk sårbare unge, der i dag går i grundskole eller på FGU, risikerer at træde i deres fodspor. Derfor afsætter Regionsrådet nu 12,6 mio. kroner til projektet “Ung i Uddannelse 2.0”, der har som mål at skabe gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse eller job for 1.500 unge i netop den målgruppe.

Som navnet antyder, er projektet en videreførelse af “Ung i Uddannelse”, der har inkluderet cirka 500 elever. Det nye projekt involverer, ud over regionen, 18 kommuner samt jobcentre og uddannelsesinstitutioner.  

– Det er en samfundsmæssig katastrofe, at så mange unge mistrives, og at en stor gruppe desværre i dag efterlades på perronen, mens toget buldrer forbi. Det skal vi gøre noget ved, og med Ung i Uddannelse-projektet har vi set, at det faktisk er muligt at lave tiltag, der virker. Derfor er jeg glad for, at regionsrådet bakker op om at fortsætte og udvide indsatsen, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S). 

Ungeguides i hånden

Det igangværende Ung i Uddannelse slutter ved udgangen af 2022. De foreløbige resultater af indsatsen viser, at godt 75 procent af de 500 unge nu er startet på en ungdomsuddannelse.

Det nye projekt skal løbe i perioden 2023-2025 og sætter ud over ungdomsuddannelse også fokus på, at et job for en del unge kan være en genvej til uddannelse. Målet er, at 80 procent af de 1.500 unge kommer videre i enten uddannelse eller beskæftigelse.

Projektet bygger på, at partner-kommunerne ansætter et antal ungeguides med socialfaglig og eller pædagogisk baggrund. De skal så yde en helhedsorienteret, tværfaglig og ikke mindst individuelt tilpasset indsats. Ungeguiden følger den unge fra grundskole eller FGU og sikrer, at den unge bliver rodfæstet på den nye ungdomsuddannelse eller i det nye job.

– Det er afgørende, at vi får gjort noget ved unges mistrivsel og får flere godt videre. Det kræver nye partnerskaber og et brud med vanetænkningen, og det er Ung i Uddannelse netop udtryk for, siger Anders Kühnau.

Fakta

·         Regionsrådet har afsat 12,6 millioner kroner til projektet Ung i Uddannelse 2.0, der skal løbe i perioden 2023-2025.

·         Ung i Uddannelse 2.0 er et partnerskab mellem regionen og alle de midtjyske kommuner foruden Samsø. 

·         Projektet bygger på såkaldte ungeguides, der sikrer individuel tilpasset hjælp til 1.500 sårbare unge.

·         Projektet finansieres med 50 pct. af de deltagende kommuner, 25 pct. af regionen og 25 procent fra forskellige fonde.

·         Find tal og fakta på området i analysen af unge i Region Midtjylland (2022):

Kommentarer