Hou

Nu kommer der fart på klimaindsatsen

Foto: Odder kommune

Odder Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget kommunens nye klimaplan.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der venter en stor indsats, hvis vi skal dæmme op for klimaforandringerne og blandt andet reducere vores CO2-udledninger. Derfor har kommunalbestyrelsen netop vedtaget en ny, ambitiøs klimaplan, som skal danne rammen om den indsats. Derfor var det også en tilfreds formand for Udvalget for Klima og Plan der fremlagde planen på mandagens møde i kommunalbestyrelsen.

”Jeg er meget glad for hele det arbejde, som forvaltningen har gjort. Bagved alt det her ligger der nogle meget store og komplicerede beregninger, så vi bygger på et omfattende arbejde og jeg er tryg ved at vores målsætning om at blive klimaneutral i 2050 kan gennemføres ved hjælp af initiativerne i planen,” sagde Kresten Bjerre på mødet.

Klimaplanen er en del af DK2020-initiativet, som er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania. Her kan kommuner hente rådgivning og sparring til at udvikle ambitiøse lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Klimahandlingsplanen skal både vise, hvordan kommunen som geografisk område opnår nul-udledning af CO2 senest i 2050 og, hvordan kommunen vil tilpasse sig og blive robust overfor klimaforandringerne. Stort set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020, men Odder Kommune er den første kommune i Midtjylland, som får planen godkendt – en godkendelse, der i øvrigt kommer fra 40 byer i det internationale netværk C40.

”Det glæder mig, at kunne introducere vores DK2020 klimaplan her. Det er hele Odder Kommunes ”DK2020 Klimaplan”, som er udarbejdet på grundlag af aktuelt bedste viden og i et samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Den indeholder indeholder de konkrete tiltag, som skal reducere vores klimaaftryk i Odder, og det er helt afgørende for vores succes, at vi alle sammen yder vores bidrag for at nå i mål med DK2020 Klimaplanens anvisninger,” siger borgmester Lone Jakobi om planen.

I løbet af den kommende tid vil planen blive præsenteret i dybden på odder.dk og på Odder Kommunes digitale kanaler som Facebook og Instagram. Her kan du blandt andet følge med i, hvad planen kommer til at betyde for din hverdag og få konkrete forslag til, hvad du selv kan gøre for at hjælpe til.

I første omgang kan du dog læse hele DK2020-planen via linket her.

Kommentarer