Magaxin

Politidirektør: De næste uger er afgørende

Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi beder om, at vi hver især tager ansvar for ikke at bringe coronasmitte videre og at vi alle finder tilbage til de råd, som vi ved virker – hold afstand, vask hænder, sprit af og begræns social aktivitet.

Efter en periode med lave smittetal er coronavirus atter begyndt at sprede sig. Smitteudviklingen de næste uger er afgørende for, hvordan vi som samfund kommer igennem situationen, og vi har et fælles ansvar for at undgå nedlukninger.

Af Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi

De seneste ugers udvikling i antallet af smittede med coronavirus viser med al tydelighed, at sygdommen stadig er iblandt os og skal tages alvorligt. Der er ikke længere tale om isolerede smitteudbrud i sluttede netværk. I stedet ser vi en mere generel spredning af smitte i befolkningen, og vi ser store og hurtige udsving i landsdelens kommuner. 

Sundhedsmyndighederne måler smitteniveauet som incidens. Det er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere. Og flere af kommunerne i politikredsen har de seneste uger været i nærheden af eller over grænsen på 20, som får advarselslamperne til at blinke. Det kalder på opmærksomhed.

Sammen med kommuner og sundhedsmyndigheder følger vi i politiet situationen ganske nøje. Men en af de udfordringer, vi som myndighed står med, er, at vi ikke kan nøjes med at afvente tallene. For når vi først ser en stigning, har smitten fået et par ugers forspring. Vi skal derfor være på forkant.

Forebyggelse er den bedste medicin

Vores bedste mulighed for at bevare situationen under kontrol er at forebygge smittespredning. Og det betyder, at vi alle sammen er nødt til at hanke op i os selv og finde tilbage til de råd, som vi ved virker – hold afstand, vask hænder, sprit af og begræns social aktivitet.

Regler og restriktioner som følge af corona kan føles som et indgreb i den personlige frihed, og vi vil nok alle helst være dem foruden. Men der er ingen vej uden om, for det kan tage lang tid, før vi kan vende tilbage til en normal hverdag. Derfor skal vi finde en sundhedsmæssigt forsvarlig måde at holde samfundet kørende på. 

De retningslinjer, som vi og andre myndigheder melder ud, er redskaber til at hjælpe os alle helskindet igennem denne alvorlige pandemi. Lige nu balancerer vi på en knivsæg, og de næste ugers udvikling i antallet af smittede er afgørende for, hvor hårdt vi bliver ramt – både menneskeligt og samfundsmæssigt.

Det er en fælles indsats at undgå nedlukning

Men regler, restriktioner og retningslinjer gør det ikke alene, for de virker kun, hvis vi alle sammen overholder dem. Det er din og min adfærd, der påvirker situationen.

Derfor skal vi hver især tage ansvar for ikke at bringe smitte videre. Smitten er en usynlig fjende; du kan være smittet uden at opleve symptomer, og du kan give smitten videre uden at vide det. 

Heldigvis er vi nu bedre forberedte end vi var i marts, da store dele af landet måtte lukke ned. Men det kræver både et individuelt ansvar og en fælles indsats at sikre, at det ikke bliver nødvendigt igen. 

Kommentarer