Livsstil og forbrug

Screeningsprogram for livmoderhalskræft udvides med et ekstra tilbud

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Kvinder, der tøver med at deltage i screening for livmoderhalskræft, bliver som noget nyt tilbudt et HPV-prøvesæt til hjemmebrug. Målet er at få flere kvinder til at deltage i screeningsprogrammet og dermed nedbringe antallet at kvinder, der bliver syge og dør af livmoderhalskræft.

Kvinder mellem 23 og 64 år modtager regelmæssigt en invitation til at deltage i screening for livmoderhalskræft. Ved hjælp af screeningen kan man nedsætte risikoen for at blive alvorligt syg eller dø af livmoderhalskræft. Alligevel er det kun 6 ud af 10 kvinder i målgruppen, der har benyttet tilbuddet et år efter invitationen.

Fremover bliver kvinderne i målgruppen i Region Midtjylland som noget nyt tilbudt et HPV-prøvesæt til brug derhjemme, hvis de tøver med at deltage i screeningsprogrammet. Tilbuddet bliver sendt sammen med 2. påmindelse om at deltage i screeningen, 6 måneder efter invitationen er modtaget, og 3 måneder efter første påmindelse. 

Den primære screeningsmetode er fortsat en lægeopsamlet celleprøve fra livmoderhalsen, foretaget hos egen læge. For mens den lægeopsamlede prøve både kan undersøges for HPV-virus og celleforandringer, tester HPV-prøvesættet udelukkende for forekomst af HPV-virus. Begge metoder anvendes på lige fod i det eksisterende screeningsprogram.

HPV-virus anvendes som tidlig markør, da visse typer af virusset kan føre til udvikling af celleforandringer, som i nogle tilfælde videreudvikler sig til livmoderhalskræft. 

De kvinder, der får positivt svar, vil blive anbefalet en undersøgelse hos egen læge. 

– Vi regner med, at det vil ske for 10-15 procent af de kvinder, som takker ja til HPV-prøvesættet. Det er ulempen ved tilbuddet, at nogle af de kvinder, som i første omgang har fravalgt at gå til egen læge, alligevel skal til egen læge. Men vi ved fra tidligere forskning, at langt de fleste kvinder, som tester positiv med prøvesættet, faktisk får lavet den opfølgende undersøgelse, fortæller Bettina Kjær Kristiansen, sygeplejerske, ph.d., Afdeling for Folkeundersøgelser.

Forskning viser, at deltagelse kan øges

Det ekstra tilbud vil forhåbentligt øge deltagelsen i screeningsprogrammet. I dag har 60 procent af kvinderne i målgruppen deltaget inden for et år. Målet er at nå 75 procent.

Et forskningsprojekt fra Afdeling for Folkeundersøgelser har tidligere slået fast, at det er muligt at få flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft, når de tilbydes et HPV-prøvesæt til brug derhjemme. 

Undersøgelsen blev lavet i 2018 blandt 3.264 kvinder i alderen 30-64 år, der ikke tidligere havde reageret på invitation til eller første påmindelse om screening for livmoderhalskræft hos egen læge. Godt en tredjedel, 1.009 kvinder, tog imod tilbuddet og deltog i screeningen.

Desuden gik 9 ud af 10 af de kvinder, der blev testet positiv for HPV-virus, til egen læge for at få foretaget en opfølgende prøve. 

Fakta

I Danmark tilbydes kvinder fra 23-64 år regelmæssig screening for livmoderhalskræft. Deltagelse er frivilligt.

Der findes to metoder til at screene for livmoderhalskræft. Celle-baseret screening og HPV-baseret screening. Begge metoder er velafprøvede og gode til at finde de kvinder, der har risiko for at udvikle livmoderhalskræft. 

HPV-prøvesættet består af en blød børste til at opsamle prøven og en frankeret svarkuvert til at indsende prøven. Svaret kommer via E-boks. (Du kan også slå det op på sundhed.dk

HPV-prøvesættet kan påvise klinisk relevant HPV-virus med lige så stor sikkerhed som den lægeopsamlede prøve. Ulempen er dog, at den også kan finde ikke klinisk relevant HPV-virus. 

Screeningsprogrammet for livmoderhalskræft varetages i Region Midtjylland af Afdeling for Folkeundersøgelser og af Patologi, Regionshospitalet Randers.

I Danmark bliver der hvert år fundet ca. 365 tilfælde af livmoderhalskræft, svarende til ét nyt tilfælde hver dag. Årligt mister ca. 100 kvinder livet til livmoderhalskræft. Halvdelen af dem, der får konstateret livmoderhalskræft, har ikke deltaget regelmæssigt i screeningsprogrammet.

Kommentarer